Aptoniemen

Een aptoniem (afgeleid van Latijn aptus, “geschikt” en Grieks onoma, “naam”) is een naam die aansluit bij hetgeen de drager van die naam in het dagelijks leven doet. De Latijnse uitdrukking nomen est omen getuigt van het feit dat aptoniemen reeds in de Oudheid bekend waren. De Romeinen waren van mening dat iemands naam iets zei over zijn lot.

Aptoniemen is voor voor mij een langlopend fotoproject. Ik ben dan ook continu op zoek naar mensen met een aptoniem die geportretteerd zouden willen worden.